Özel Arama
*

   
  BDC Su | MyWater - WaterStars
  Faydalı Bilgiler
 

ŞİŞELENMİŞ SU NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Şişelenmiş su, daha sağlıklı ve daha saf olduğunun düşünülmesi, çeşme suyunda bulunabilecek kurşun ve klorlama artıklarından kaçınma, kalite, kolayca erişilebilirlik, taşıma ve bulundurma kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor.

 

SUDA GÜVENİLİRLİK GÖSTERGELERİ NELERDİR?

Güvenilir su zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasallar içermeyen sudur. Suda lezzet, renk, koku ve sertlik derecesi güvenilirliği etkilemez.

 

KALİTELİ SU NE DEMEKTİR?

Her zaman güvenilir, lezzet, renk ve kokusu değişmeyen, tüketicilerin beğenisine uygun sudur.

 

DOĞAL SU SAF MIDIR?

Su nehirlerde akar, göller içinde bekler ve toprak katmanlarından süzülerek giderken, temas ettiği öğeleri de yapısına çeker. Bunların bir kısmı zararlıdır. Suya karışan maddelerin bir bölümü doğal toprak bileşenlerinden bir kısmı da sanayi, ev ve tarımsal atıklarından gelir. Suya karışan maddelerin bir bölümünü ise mineraller oluşturur. Bu minerallerin bir kısmı gerekli olmakla birlikte bir kısmı da sağlık açısından risk oluşturur. Bu maddelerle karışmış olan su ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle de, işlenmiş sularda olduğu gibi, güvenli hale getirilmesi zorunludur.

 

DOĞAL SU NE DEMEKTİR?

Aslında “doğal su” veya “doğal olmayan su” diye bir ayrım yapmak imkansızdır. Su temelde iki şekilde yeryüzüne çıkar; bunlardan ilki suyun yeraltında geçirgen bir tabaka bulup kendi başına yeryüzüne çıkması, diğeri ise, geçirgen olmayan tabakanın altında kalan yeraltı suyunun makine gücü ile yer altından çıkarılmasıdır. Hangi şekilde olursa olsun yeryüzüne çıkan suyun içilebilmesi için bir dizi filtreleme işleminden geçirilmesi gereklidir.

 

SUDA SAFLIĞI ENGELLEYEN MADDELER NELERDİR?

Doğal olarak veya çevre kirliliği (lağım, sanayi sıvı atıkları vb) sonucu suya karışan mikro- organizmalar, tarım ilacı kalıntıları ve diğer kimyasal maddeler, belli mineraller, kirlilik oluşturan diğer kimyasal maddeler ve üretim aşamasında oluşabilecek kirlilik suda saflığı engeller.

 

SU SAFLAŞTIRMA İŞLEMİ NEDİR?

Su saflaştırılırken birçok farklı işlemden geçirilir. Bunlar; filtrasyon, iyon uzaklaştırma, ozonlama, karbona dayalı saflaştırma işlemleri, ince filtrasyon işlemlerinden oluşur.

 

TERS OZMOZ NEDİR?

İleri bir filtrasyon teknolojisidir.

Ters ozmoz, filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak, yarı geçirgen zardan geçirilerek filtreleme işlemi olarak tanımlanabilir. Bu uygulama suyun yapısındaki çözünmüş tuzları metal iyonlarını ve mikro organizmaları filtrelemede çok etkindir. Bir başka deyişle su tüm mikro organizmalardan yani floralar, bakteriler, protozoalar, ozonlama sonucu oluşan yan ürünler, belli mineraller, iyonlar ve kirlilik oluşturabilecek tüm maddelerden arındırılır.

Ters ozmoz suyun kaynağı neresi olursa olsun aynı güvenilirlikte ve değişmeyen lezzette olmasını garanti altına alan bir sistemdir.

 

TERS OZMOZ NELERİ TEMİZLER?

Organik ve biyolojik kalıntıları, klor, flora, bakteriler, aktif maddeler, flor, fosfatlar, sülfatlar, ağır metaller, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi su sertliğini etkileyen mineralleri temizler.

 

TERS OZMOZU ÜSTÜN KILAN NEDİR?

Ters ozmoz, hayvancılık, tarım veya yerleşimlerden gelen nitratı en etkin olarak temizleyen yöntemdir. Nitrat suyun tadı ve kokusunu etkilemediğinden analiz yapmadan suyun içinde ne miktarda nitrat olduğu anlaşılamaz. Kaynak suları toprak katmanlarından geçerken doğal olarak zararlı öğelerden temizlenir. Ancak, nitrat gibi bazı kimyasal bileşenler bu süreçte kolayca temizlenmez, bu nedenle miktarları çok yüksek kalabilir ya da mevsime göre değişiklik gösterebilir. Ters ozmoz, nitrit ve nitrat gibi sağlığa zararlı maddeleri en iyi temizleyebilen sistemdir.

 

SUDA LEZZETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Klorid, klor, sülfat, karbonat, sodyum, magnezyum ve kalsiyumun suda fazla miktarda olması lezzetini olumsuz etkiler. Bu miktarın litrede 1000 mg’den daha fazla olması durumunda su aşırı derecede lezzetsiz hale gelir. Ters ozmoz filtreleme teknolojisi bu maddelerin yüzde 99’unu sudan ayırarak suyun her zaman lezzetli ve standart tatta olması için gerekli altyapıyı sağlar.

 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

* Su yeryüzünde hem sıvı, hem katı, hem de gaz olmak üzere her üç formda bulunan tek öğedir.

* İnsan hiçbir şey yemeden haftalarca yaşayabilirken, su içmeden en fazla 1 hafta yaşayabilir. (Su içmeden en uzun yaşam süresi 17 gün olarak rapor edilmiştir)

* İnsan vücudunun yüzde 66’sı, insan beyninin yüzde 75’i sudur.

* Tavuğun yüzde 75’i, portakalın yüzde 80’i, karpuzun yüzde 95’i sudur.

* Su yeryüzünün sıcaklığını düzenler.

* İnsan vücudunun sıcaklığını düzenleyen yine sudur.

* Yeni bir arabanın üretimi için 150 ton suya ihtiyaç vardır.

* 1 ton çelik üretmek için 240 ton, 1 fıçı bira elde etmek için 5600 litre su kullanılmaktadır.

* 1 kutu meyve ya da sebze konservesi elde etmek için 35 litre su kullanılmaktadır.

 

YER ALTISUYU VE KAYNAK SUYU NE DEMEKTİR?

Yeryüzüne inen yağmur, kar suları vs. topraktan süzülerek yerin 20-30 metre altına kadar iner. Ta ki geçirgen olmayan tabakaya (örneğin kaya) rastlayana kadar... Sular burada birikir ve kendilerine bir yol bularak tekrar yeryüzüne çıkar. Yeryüzüne çıkarken tekrar yağmur, kar suları gibi kaynaklardan beslenirler. Bu şekilde yeryüzüne çıkan sular kaynak suyu adı altında sınıflandırılır. Yer altı suyu ise geçirgen bir tabaka bulup yer üstüne çıkamayan ve yeraltı havzasında biriken sudur.

 

MİNERAL İLAVELİ SU NEDİR?

Yeraltı kaynağından elde edilip saflaştırma ve ozonlama işleminden geçirildikten sonra damak zevkine uygun mineral ilavesiyle piyasaya sunulmuş sudur.

 
  BDC Su ve Arıtım Teknolojileri Ltd. Şti. BDC GROUP  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Site Ekle islamiHit.com
islamiweb.net
Zirve100 Site ekle
TOPlist Ekonomi ve Is Dunyasi Xarama.com Arama Motoru Toplist Site ekle Link Ekle